Інформація емітентаПротоколи загальних зборів акціонерів  next  11.04.2017р. Протокол чергових загальних зборів від 06.04.2017р.


Протокол від 06.04.2017р.