Інформація емітентаПротоколи загальних зборів акціонерів  next  20.04.2018р. Протокол чергових загальних зборів від 18.04.2018р.


 Протокол від 18.04.2018 р.