Інформація емітентаРозкриття інформації  next  23.07.2015 р. Фінансова звітність за 1 півріччя 2015 р.


Баланс на 30.06.2015

Звіт про фінансові результати
 
Звіт про рух грошових коштів