Інформація емітентаРозкриття інформації  next  23.10.2015р. (час 09:47) Фінансова звітність емітента за 3 кв. 2015р.


Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал.