Інформація емітентаРозкриття інформації  next  23.06.2016р. Перелік афілійованих осіб станом на 21.06.2016р.


Перелік афілійованих осіб ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

станом на 21.06.2016р.

N з/п

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи / посада фізичної особи

Місцезнаходження юридичної особи або відомості щодо членів сім’ї фізичної особи

Кількість акцій , тип/або клас акцій

Частка в статутному (складеному) капіталі %

1.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"

34497042

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30

4750734189 штук простих іменних акцій

95,0147%

2.

Самохвалов Дмитро  Євгенович

 

Директор

ПАТ «КФЦ»

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана.

Акціями емітента не володіє 

Акціями емітента не володіє 

 

3.

Кайстра Ірина Олександрівна

 

Голова  Наглядової Ради  ПАТ «КФЦ» 

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана.

Акціями емітента не володіє 

Акціями емітента не володіє 

 

4.

Іванченко Раїса Миколаївна

 

Член Наглядової Ради ПАТ «КФЦ»

 

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана.

Акціями емітента не володіє 

Акціями емітента не володіє 

 

5.

Капітонова Альона Олександрівна

 

Член Наглядової Ради  ПАТ «КФЦ» 

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана.

Акціями емітента не володіє 

Акціями емітента не володіє 

 

6.

Ожина Дмитро Григорович

Ревізор

  ПАТ «КФЦ» 

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана.

Акціями емітента не володіє 

Акціями емітента не володіє