Інформація емітентаРозкриття інформації  next  16.03.2018 Перелік док-тів, які має надати акціонер для участі у заг.зборах


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі за текстом - Товариство), відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про наступне.

Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, що призначені на 18.04.2018 р.:

1)    акціонер - фізична особа повинен мати при собі оригінал документу, що ідентифікує особу акціонера (паспорт);

2)    представник акціонера-фізичної особи або акціонера-юридичної особи повинен мати при собі оригінал довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, яка видана акціонером й посвідчена у встановленому чинним законодавством порядку та оригінал документу, що ідентифікує особу представника (паспорт).

 

Директор ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»   В.Г. Середа