Інформація емітентаРозкриття інформації  next  17.04.18інф-ція про загальну кіл-ть акцій та голосуючих акцій станом на 12.04.18


ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

станом на 12.04.2018 р.

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі за текстом - Товариство), відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що станом на 12.04.2018 р. (на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, що призначені на 18.04.2018 р.) загальна кількість акцій Товариства складає: 5 000 000 000 (п’ять мільярдів) штук простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 4 987 660 244 (чотири мільярди дев’ятсот вісімдесят сім мільйонів шістсот шістдесят тисяч двісті сорок чотири) штуки.

 

 Директор ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»   В.Г. Середа