Інформація емітентаРозкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2010 рік 10% 07.10.2010


ПАТ "КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далі – Товариство) повідомляє, що 07.10.2010 р. від депозитарію ВАТ «Національний депозитарій України», який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства (ліцензія АВ № 189650 від 19.09.2006 р.) було отримано повідомлення про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій ПАТ "ДОМ-ІНВЕСТ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) збільшився з 41,422115 % статутного капіталу Товариства (207 110 575 штук голосуючих акцій) до 47,3345208 % статутного капіталу Товариства (236 672 604 штук голосуючих акцій). Пакет власника акцій ПАТ "ТЕРА-ІНВЕСТ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) зменшився на 55,9123814 % (279 561 907 штук голосуючих акцій) статутного капіталу Товариства. З урахуванням змін, розмір частки ПАТ "ТЕРА-ІНВЕСТ" складає 0 % статутного капіталу Товариства. ПрАТ «Юніверсал Секьюрітіз» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) стало власником пакету простих іменних акцій Товариства в розмірі 50,00% (250 000 000 штук голосуючих акцій) статутного капіталу Товариства. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Назаров Андрій Анатолійович