Інформація емітентаРозкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011рік 15.11.2011р. зміна складу посадових осіб


Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» від 15.11.2011р. (далі–Товариство):

1. З 15.11.2011 року, на підставі заяви від 02.11.2011 р., з Іванько Артема Миколайовича знято обов’язки Директора Товариства у зв’язку із переведенням на посаду начальника Центру сертифікації ключів. Посаду директора Товариства займав з 13.10.2010р. Іванько А.М. не має непогашеної судимості  за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, акціями в статутному капіталі емітента не володіє. Іванько А.М.  не надав згоди на розкриття паспортних даних.

2. З 16.11.2011р. на підставі заяви від 15.11.2011р. Разгонова Сергія Адамовича  призначено (безстроково) на посаду Директора Товариства. Разгонов С.А. не має непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, акціями в статутному капіталі емітента не володіє.  Разгонов С.А. не надав згоди на розкриття паспортних даних.