Інформація емітентаРозкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011 рік 04.04.2011


Зміна до Особливої інформації
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37006207
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Комунікаційний фондовий центр"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "КФЦ"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район: Бабушкінський
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739591
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента:  
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата виникнення особливої інформації, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік): 04.04.2011

 

Інформація про зміни, що вносяться до Особливої інформації

 

      У тексті особливої інформації виявлена помилка. У тексті зазначено :"Відповідно до Протоколу засідання позачергових Загальних зборів акціонерів ...", а треба: "Відповідно до Протоколу засідання чергових Загальних зборів акціонерів ..."

 

Нова редакція повідомлення

 

      Відповідно до Протоколу засідання чергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі–Товариство) (Протокол б/н від 04.04.2011 р.) для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів:
      1. з 04.04.2011 р. обрано на посаду Ревізора строком на три роки Чернобровську Кароліну Миколаївну (паспорт серія АЕ № 020341 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16.01.1996 року), яка зареєстрована за адресою: м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, 56/349), протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтера, головного бухгалтера. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями Товариства не володіє.

 

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

з/п
Дата
прийняття
рішення
Назва
уповноваженого
органу
емітента,
який
прийняв
рішення
Зміни
(призначено,
звільнено
або відсторонено)
Посада* Строк,
на який особу
призначено
(обрано)
або строк,
протягом
якого особа
обіймала
посаду (роки)
Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який видав)**
Володіє
часткою в
статутному капіталі
емітента
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 04.04.2011 Загальні збори Призначено Ревізор 3 Чернобровська Кароліна Миколаївна АЕ №020341 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16.01.1996р. -

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться у зміні до особливої інформації
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Іванько Артем Миколайович
Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37006207
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Комунікаційний фондовий центр"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "КФЦ"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район: Бабушкінський
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739591
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента:  
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 04.04.2011

 

      Відповідно до Протоколу засідання позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі–Товариство) (Протокол б/н від 04.04.2011 р.) для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів:
      1. з 04.04.2011 р. обрано на посаду Ревізора строком на три роки Чернобровську Кароліну Миколаївну (паспорт серія АЕ № 020341 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16.01.1996 року), яка зареєстрована за адресою: м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, 56/349), протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтера, головного бухгалтера. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями Товариства не володіє.

 

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

з/п
Дата
прийняття
рішення
Назва
уповноваженого
органу
емітента,
який
прийняв
рішення
Зміни
(призначено,
звільнено
або відсторонено)
Посада* Строк,
на який особу
призначено
(обрано)
або строк,
протягом
якого особа
обіймала
посаду (роки)
Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який видав)**
Володіє
часткою в
статутному капіталі
емітента
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 04.04.2011 Загальні збори Призначено Ревізор 3 Чернобровська Кароліна Миколаївна АЕ №020341 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16.01.1996 -

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Іванько Артем Миколайович