Інформація емітентаРозкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2012р. 18.09.2012 зміна складу посадових осіб


Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі–Товариство) від 14.09.2012р. прийнято рішення: 1. Звільнити Разгонова Сергія Адамовича, на підставі заяви від 03.09.2012р. за власним бажанням, з посади директора Товариства 14.09.2012 року та розірвати трудовий договір, укладений з Разгоновим С.А. Посаду директора Товариства займав з 16.11.2011р. Разгонов С.А. не має непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, акціями в статутному капіталі емітента не володіє. Разгонов С.А. не надав згоди на розкриття паспортних даних. 2. З 17.09.2012 року призначити Прица Максима Євгенійовича безстроково директором Товариства, на підставі його заяви від 14.09.2012 року. Протягом своєї діяльності обіймав посади спеціаліста конструкторського сектору юридично -консультаційного відділу, спеціаліста аналітика по дослідженню товарного ринку, бухгалтером обліково-аналітичного відділу, інженера з програмного забезпечення комп’ютерів відділу експлуатації операційного дня банку, фахівця 1 категорії сектору експлуатації системи "банк-Клієнт", начальника відділу електронної пошти і електронного документообігу, начальника відділу програмного забезпечення, начальника відділу інформаційних систем, начальника відділу експертизи баз данних, системного адміністратора, керівника проектів. Приц М.Є. не має непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, акціями в статутному капіталі емітента не володіє. Приц М.Є. не надав згоди на розкриття паспортних даних.