Інформація емітентаРозкриття інформації  next  Особлива інформація  next  23.12.2013р. зміна складу посадових осіб емітента


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 37006207; місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30; міжміський код, телефон та факс емітента: (056)373-95-91; електронна поштова адреса: PAT_KFC@kfc.in.ua; веб-сайт емітента www.csk.kfc.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kfc.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

                                                                      2. Текст повідомлення

Відповідно до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство) від 23.12.2013р. б/н прийнято наступні рішення: 1.У зв’язку із закінченням терміну повноважень Наглядової ради Товариства припинити з 23.12.2013р. повноваження членів Наглядової ради у попередньому складі: Член Наглядової ради – Філіпська Ірина Вікторівна. Перебувала на даній посаді 3 роки. Член Наглядової ради – Ващенко Нонна Григорівна. Перебувала на даній посаді 3 роки. Член Наглядової ради – Іванченко Раїса Миколаївна. Перебувала на даній посаді 3 роки. 2. Обрати строком на 3 роки Нагядову Раду Товариства в новому складі у кількості 3 осіб: Член Наглядової Ради – Капітонова Альона Олександрівна. Протягом своєї діяльності обіймала посади економіста відділу міжнародних розрахунків, відділу цінних паперів, економіста відділу з організації торгівлі на ринку цінних паперів. Член Наглядової Ради –Іванченко Раїса Миколаївна. Протягом своєї діяльності обіймала посади начальника відділу кадрів, керівника адміністративного відділу, заступника директора, директора. Член Наглядової ради – Кайстра Ірина Олександрівна. Протягом своєї діяльності обіймала посади  генерального директора, начальника відділу депозитарної діяльності, начальника відділу цінних паперів,  провідного фахівця відділу з організації торгівлі на ринку цінних паперів, начальника відділу з організації торгівлі на ринку цінних паперів. Усі зазначені вище особи не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, акціями  Товариства не володіють.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Директор ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»                              Приц М.Є.

                                                                                                                                         23.12.2013