Інформація емітентаРозкриття інформації  next  Особлива інформація  next  27.02.2014р. зміна 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», код за ЄДРПОУ 37006207; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30; міжміський код, телефон та факс: (056)373-95-91; електронна поштова адреса: PAT_KFC@kfc.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kfc.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

                                                                      2. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство) повідомляє, що 24.02.2014р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» був отриманий реєстр власників іменних цінних паперів. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Радон» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40-Б, код ЄДРПОУ 36295724) становив 36,7902 голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПАТ «Радон» складає 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Інвестмент» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, код ЄДРПОУ 33718012) становив 0% голосуючих акцій Товариства. Зурахуванням придбаних акцій, розмір частки ТОВ «Ріал Істейт Інвестмент» складає 1 859 507 447 (один мільярд вісімсот п’ятдесят дев’ять мільйонів п’ятсот сім тисяч чотириста сорок сім) штук простих іменних акцій, що складає 37,1901% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор ПАТ «КФЦ»                                                                                                    Приц М.Є.