Інформація емітентаРозкриття інформації  next  Особлива інформація  next  09.04.2014р. зміна складу посадових осіб


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», код за ЄДРПОУ 37006207; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30; міжміський код, телефон та факс: (056)373-95-91; електронна поштова адреса: PAT_KFC@kfc.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kfc.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

                                                                      2. Текст повідомлення

Відповідно до Протоколу чергових Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство) від 04.04.2014р. б/н прийнято рішення: 1. У зв’язку із закінченням терміну повноважень Ревізора Товариства Чернобровської Кароліни Миколаївни (паспорт серії АЕ№020341, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16.01.1996р.), на яку були покладені повноваження Ревізора, припинити з 04.04.2014 року повноваження Ревізора Товариства Чернобровської К.М. Перебувала на даній посаді 3 роки.  2. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізором Товариства строком на три роки Ожину Дмитра Григоровича (паспорт серії АН№062567, виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 27.08.2002р.) Протягом своєї діяльності обіймав посади оператора пакетоформуючих машин ТОВ «Хлібозавод №10», продавець непродовольчих товарів трудовий договір з ПП, фахівець-ліцитатор Товарна Біржа «Перспектива-Коммодіті». Усі зазначені вище особи акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із  законодавства.

                    Директор ПАТ «КФЦ»                                         Приц М.Є.