Інформація емітентаРозкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011 рік 04.04.2011 10%


                      Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37006207
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Комунікаційний фондовий центр"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "КФЦ"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район: Бабушкінський
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0563739591
Номер факсу емітента:
Веб-сайт емітента: 
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 04.04.2011


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство) повідомляє, що 04.04.2011 р. від депозитарію ВАТ «Національний депозитарій України», (ліцензія АВ № 189650 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, відповідно до якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.
Пакет власника акцій Приватного акціонерного товариства "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 32987859) становив 53,7113% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПрАТ "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ" складає 80 865 640 (вісімдесят мільйонів вісімсот шістдесят п’ять тисяч шістсот сорок) штук простих іменних акцій, що становить 1,61740% голосуючих акцій Товариства.
Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) становив 42,6010% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбання акцій, розмір частки ПАТ «Дом-Інвест» складає 2 930 132 396 (два мільярди дев’ятсот тридцять мільйонів сто тридцять дві тисячі триста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій, що складає 58,6026% голосуючих акцій Товариства.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Тера-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497058) шляхом придбання стало власником пакету простих іменних акцій Товариства у кількості 801 394 979 (вісімсот один мільйон триста дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот сімдесят дев’ять) штук, що становить 16,0279% голосуючих акцій Товариства.
Публічне акціонерне товариство «Хіммет» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, код ЄДРПОУ 33473408 ) шляхом придбання стало власником пакету простих іменних акцій Товариства у кількості 501 743 355 (п’ятсот один мільйон сімсот сорок три тисячі триста п’ятдесят п’ять) штук, що становить 10,0349% голосуючих акцій Товариства.