Про КФЦ


Відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", КФЦ є суб'єктом правових відносин у сфері послуг електронного підпису, який надає послуги електронного підпису на договірних засадах.

  КФЦ має право:
 • надавати електронні довірчі послуги відповідно до законодавства;
 • отримувати документи, необхідні для ідентифікації особи, ідентифікаційні дані якої міститимуться у сертифікаті відкритого ключа;
 • отримувати консультації від центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру з питань, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг;
 • самостійно обирати, які саме стандарти будуть ними застосовуватися при наданні довірчих послуг з переліку стандартів, визначеного Кабінетом Міністрів України, крім сфери спеціального зв’язку.
  КФЦ зобов'язаний забезпечити:
 • захист персональних даних користувачів електронних довірчих послуг відповідно до вимог законодавства;
 • функціонування програмно-технічного комплексу, що ними використовується, та захист інформації, що в ньому обробляється, відповідно до вимог законодавства;
 • створення та функціонування свого веб-сайту;
 • впровадження, підтримання в актуальному стані та публікацію на своєму веб-сайті реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів;
 • можливість цілодобового доступу до реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів та до інформації про статус сертифікатів відкритих ключів через телекомунікаційні мережі загального користування;
 • цілодобовий прийом та перевірку заяв підписувачів та створювачів електронних печаток про скасування, блокування та поновлення їхніх сертифікатів відкритих ключів;
 • скасування, блокування та поновлення сертифікатів відкритих ключів відповідно до вимог законодавства;
 • встановлення під час формування сертифіката відкритого ключа належності відкритого ключа та відповідного йому особистого ключа підписувачу чи створювачу електронної печатки;
 • внесення ідентифікаційних даних підписувача чи створювача електронної печатки до відповідного сертифіката відкритого ключа;
 • інформування користувачів електронних довірчих послуг про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації, що впливають на надання їм електронних довірчих послуг або стосуються їхніх персональних даних, не пізніше двох годин з моменту, коли їм стало відомо про такі порушення;
 • унеможливлення використання особистого ключа у разі його компрометації;
 • постійне зберігання всіх виданих сертифікатів відкритих ключів;
 • зберігання документів, поданих користувачами для отримання електронних довірчих послуг;

ПрАТ "КФЦ" забезпечує електронний документообіг між Учасниками Біржових торгів, Платіжною організацією РФС, Асоціацією «УФТ», банками та депозитарними установами.