Порядок одержання ключа


  Для отримання сертифікату відкритого ключа необхідно:
 1. Оформити пакет документів.

  Встановлення юридичної особи здійснюється за її установчими документами.

  Встановлення фізичної особи здійснюється за паспортом або іншими документами відповідно до законодавства.

   Загальний перелік документів для отримання юридичною особою послуг ЕП ЦСК ПрАТ «КФЦ» за договором № 1 про надання послуг електронного підпису та обслуговування сертифікатів ключів (із змінами від 20.08.2009, 02.12.2009, 15.06.2010, 08.12.2010, 03.01.2011, 24.02.2014, 15.08.2017, 21.06.2018) (Готуються клієнтом самостійно):
  1. Заява-приєднання юридичної особи за договором про надання послуг електронного підпису № 1 від «06» листопада 2008 року (в одному екземплярі). Завантажити шаблон документу
  2. Заява про реєстрацію для отримання сертифіката відкритого ключа (в двох екземплярах). Завантажити шаблон документу
  3. Довіреність, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (підписувача електронних документів) Заявника, у разі, якщо уповноважена особа не є керівником Заявника. Довіреність підтверджується підписом керівника та печаткою юридичної особи. Завантажити шаблон документу
  4. Конверт з контрольною фразою уповноваженої особи для голосової ідентифікації Уповноваженої особи ЦСК (в одному екземплярі, засвідченому підписом уповноваженої особи Заявника). Завантажити шаблон документу
  5. Копія правовстановлюючого документа Заявника (статуту, положення про установу тощо), засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи Заявника (в одному екземплярі).
  6. Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи Заявника (в одному екземплярі).
  7. Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (протокол, наказ, документи, що підтверджують повноваження керівника Заявника), засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи Заявника.
  8. Копії сторінок паспорту з 1 по 4 та 11 (особисті дані та місце реєстрації) Уповноваженої особи (фізичної особи), відкритий ключ електронного підпису якого сертифікується, засвідчені Уповноваженою особою (в одному екземплярі). Для власників паспорта громадянина України у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій, надати копію (обох сторін) ID-паспорта Уповноваженої особи (фізичної особи), та копію Витягу з Єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, відкритий ключ електронного підпису якого сертифікується, засвідчені Уповноваженою особою (в одному екземплярі).
  9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Уповноваженої особи (фізичної особи) Заявника, відкритий ключ електронного підпису якої сертифікується, засвідчена Уповноваженою особою (в одному екземплярі).
 2. Сформувати запит на отримання сертифікату відкритого ключа згідно інструкції. Сформований файл (формат файлу *.p10) разом із скан копіями документів надіслати електронною поштою за адресою: info@kfc.in.ua, де у темі листа необхідно зазначити назву Вашої організації,
  у листі – контактні дані (посада, ПІБ, контактний номер телефону, адреса організації). Завантажити інструкцію
 3. Подати сформований пакет документів до ЦСК за адресою: ПрАТ «КФЦ», 49000 м.Дніпро, вул.Воскресенська (Леніна), 30.
 4. Заплатити за послуги ЕП згідно Акту-рахунку (скан копія надсилається електронною поштою, оригінал – разом з іншими документами) та надіслати підтвердження оплати (скан копія квитанції про сплату згідно виставленого рахунку) на адресу: info@kfc.in.ua.
 5. По факту сплати послуг ЕП, після отримання ЦСК повного пакету документів і ідентифікації уповноваженої особи відбувається процедура формування сертифікату на захищеному носії ключової інформації (токені).
 6. Акт-рахунок, на якому є помітка «Екземпляр повернути», з підписом Директора та печаткою організації необхідно надіслати на поштову адресу ПрАТ «КФЦ».